Over Ons

Wij “stichting Vrienden van het Pontje” zijn een groep enthousiaste vrijwilligers. Deze vrijwilligers varen ieder seizoen met veel plezier aantal middagen met de pont op zon- en feestdagen. Uiteraard heeft onze Stichting ook een aantal bestuursleden.

Onze voorzitter is al vanaf haar jeugd bekend met de pont, en heeft in 2019 het voorzitters stokje overgenomen van haar vader, Jan Coevert.

De secretaris is vanaf het eerste uur bestuurslid, nadat hij door oud-voorzitter Jan voor deze taak was gevraagd.

Onze penningmeester houdt de financiën nauwlettend in de gaten en ziet toe op reserveringen en budgetten.

De roostermaker regelt het vaarrooster elk jaar en houdt contact met de vrijwilligers.

De donateurs administrateur verzorgt de brieven en/of e-mails aan de donateurs, en ziet er op toe of een ieder zijn donatie reeds heeft voldaan en een 1 of meerdere donateurspassen heeft ontvangen.

Buiten de vrijwilligers die een aantal keer per seizoen de pont varen, hebben we een even zo enthousiaste ploeg die zich bezig houden met het onderhoud van de pont.

De onderhoudscoördinator heeft veel kennis van en liefde voor onze pont en onder zijn leiding wordt ervoor gezorgd dat de pont goed onderhouden blijft en nog vele jaren mee kan.